Wheeler Deelers – Edd och Mike. Edd, världens bästa bilmekaniker, Mike far runt och köper in bilar av alla skilda slag – Edd klarar dem alltid, han fixar dem. Sådana bilmekar behövs det fler av!