Som vanligt ger inte nordiska media ut sanningen om Finland och andra världskriget. Ok, i filmen Okänd soldat ger man en fingervisning om samarbetet med Nazityskland när man visar Hitlers besök vid Mannerheims födelsedag. Men på slutet, åren 1944/45 talar man inte om sanningen. Sanningen var att Mannerheim begärde, och fick, hjälp från Tyskland och sina gamla vänner i naziledningen, detta trots att tyskarna då rimligen borde haft fullt upp ändå med krig på tre fronter, i öst, väst och syd. Trots det så skickade man både manskap och materiel. Fredsvillkoret från Ryssland var emellertid att man bröt med tyskarna och körde ut dem ur landet. Och genom något politiskt rävspel så kringgick man sin allians med tyskarna genom att avsätta Mannerheim som krigsledare, och in kom istället en ryssvänlig ledare. Och det var efter det som finnarna började driva ut tyskarna via nordfinland och över till Norge. Tyskarna brände då och härjade i nordfinland, bl.a. så brände man väl ner Rovaniemi med flera städer. Den finländska militären stred ändå inte så hårt mot tyskarna, det var mer ett låtsaskrig, man gjorde bara det man blev tvingade till.