Det var ett sådant här plan som störtade – se bild – det är ju enligt flera källor på Internet, ett plan som är välkänt Internationellt. Finns över hela världen. Några andra kända olyckor att relatera till? Sabotage, bristande underhåll , krock i luften ? Det kan knappt inte ha varit något annat !
Vingarna; sabotage eller något på de där stödarmarna….
Motorstopp ? men då ska man ju kunna glidflyga ändå….

// Michael